در سال های اخیر شاهد گسترش رشته های مختلف مهندسی ، بالاخص مهندسی عمران در ایران بوده ایم. این توسعه در رشته عمران وعلاقه روز افزون به آن در مقاطع مختلف تحصیلی، اهمیت فعالیت های گسترده در این زمینه ، در جهت پیشرفت علمی و آشنایی بیشتر با ابعاد مختلف آن را یاد آور می شود.

لذا با همت و کوشش وصف ناپذیر گروهی از دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه رازی، بر آن شدیم تا در سایه ایزد منان و با حمایت های مسئولین محترم دانشگاه، انجمن علمی گروه مهندسی عمران را با هدف ایجاد یک تشکل دانشجویی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی و همچنین فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و فرهنگی برپا کنیم. باشد که به حول قوه الهی در این راه پیروز باشیم.

انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران همواره در تلاش است با برگزاری دوره ها، کارگاه ها و همچنین بازدید های متناسب با نیاز های یک دانشجوی مهندسی عمران، فضای مناسبی را برای پیشرفت و یادگیری دانشجویان فراهم سازد. انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران با شعار « کیفیت بهتر از کمیت » در پی تحقق این اهداف است.

فعالیت های انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران به 3 بخش برنامه ها و کارگاه های آموزشی، بازدید های علمی و همکاری با دیگر انجمن ها تقسیم میشود.سعيد فرهادي فر
شورای مرکزی

صادق كرمي
شورای مرکزی

هومن ذوالفقاري نسب
دبیر

محمدمعين زبردست
شورای مرکزی

امين ويسي
شورای مرکزیمهندسی عمران
چهارشنبه , 22 آبان 1398
اميرمحمد والامنش
کارگاه‌ نرم افزار MATLAB
باتوجه به نیاز دانشجویان نسبت به یادگیری نرم افزار های رشته مهندسی عمران، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد تا کارگاه نرم افزار متلب را به تدریس جناب آقای مهندس "علی حقگو" برای دانشجویان ورودی ارشد عمران برگزار نماید و این کارگاه صرفا به درخواست دانشجویان بود.


مهندسی عمران
دوشنبه , 11 آذر 1398
اميرمحمد والامنش
کارگاه نرم افزار اتوکد مقدماتی خوابگاه کوثر
باتوجه به نیاز دانشجویان دختر خوابگاهی نسبت به یادگیری نرم افزار های رشته مهندسی عمران، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد تا کارگاه نرم افزار اتوکد مقدماتی سطح 1 را به تدریس سرکار خانم مهندس" نگین موسوی " در مجموعه خوابگاهی کوثر برگزار نمایدو مدت این دوره ۱۰ ساعت بوده و در ۵ جلسه برگزار شد.


مهندسی عمران
دوشنبه , 29 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
کارگاه آشنایی و آموزش نرم افزار Excel
انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی با توجه به درخواست دانشجویان برآن شد تا کارگاه نرم افزار اکسل را برگزار نماید و این کارگاه برای کل دانشجویان دانشگاه و در 15 ساعت و به تدریس جناب آقای "امید ناطقی" برگزار شد و تمامی جزییات این نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت و با رضایت حداکثری دانشجویان به اتمام رسید.


مهندسی عمران
دوشنبه , 29 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
بازدید از پروژه عمرانی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه
باتوجه به نیاز دانشجویان رشته مهندسی عمران به بازدید های میدانی از پروژه های در دست ساخت ، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد که بازدیدی از پروژه دانشکده درحال احداث دندانپزشکی کرمانشاه را برگزار نماید .لذا باتوجه به جلساتی که انجمن با اعضای هیات علمی گروه عمران دانشگاه رازی برگزار کرد، جناب آقای دکتر "حمید توپچی نژاد" موافقت خود را جهت تسهیل برگزاری این بازدید اعلام نمودند و موافقت کردند که شخصا به عنوان استادراهنما به همراه دانشجویان دراین بازدیدحضور یابند و همراه ایشان جناب آقای مهندس مرادی ، اطلاعات لازم را به دانشجویان ارایه دادند و دانشجویان تمامی نکات اجرایی و فنی و اشکالات اجرایی فراوان این پروژه را که در کلاس های درسی بصورت تئوری فراگرفتند را به عینه مشاهده نمودند و سوالات خود را از استاد راهنما پرسیده و همچنین با شرایط کارگاهی آشنا شدند.


مهندسی عمران
دوشنبه , 29 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
بازدید از پروژه عمرانی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه
باتوجه به نیاز دانشجویان رشته مهندسی عمران به بازدید های میدانی از پروژه های در دست ساخت ، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد که بازدیدی از پروژه دانشکده درحال احداث دندان پزشکی کرمانشاه را برگزار نماید .لذا باتوجه به جلساتی که انجمن با اعضای هیات علمی گروه عمران دانشگاه رازی برگزار کرد، جناب آقای دکتر "حمید توپچی نژاد" موافقت خود را جهت تسهیل برگزاری این بازدید اعلام نمودند و موافقت کردند که شخصا به عنوان استادراهنما به همراه دانشجویان دراین بازدیدحضور یابند و همراه ایشان جناب آقای مهندس مرادی ، اطلاعات لازم را به دانشجویان ارایه دادند و دانشجویان تمامی نکات اجرایی و فنی و اشکالات اجرایی فراوان این پروژه را که در کلاس های درسی بصورت تئوری فراگرفتند را به عینه مشاهده نمودند و سوالات خود را از استاد راهنما پرسیده و همچنین با شرایط کارگاهی آشنا شدند.


مهندسی عمران
دوشنبه , 22 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
بازدید از پروژه عمرانی درون دانشگاهی دانشگاه رازی
باتوجه به نیاز دانشجویان رشته مهندسی عمران به بازدید های میدانی از پروژه های در دست ساخت ، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد که بازدیدی از پروژه هایی که در دانشگاه در دست احداث اند را برگزار نماید .لذا باتوجه به جلساتی که انجمن با رییس محترم دفتر فنی دانشگاه رازی برگزار کرد، جناب آقای دکتر "جهانگیر خزایی" موافقت خود را جهت تسهیل برگزاری این بازدید ها از پروژه های درون دانشگاهی اعلام نمودند و موافقت کردند که شخصا به عنوان استادراهنما به همراه دانشجویان دراین بازدیدها حضور یابند که یکی از این بازدید ها، بازدید از سازه های بتن آرمه دردست احداث خوابگاه اشرفی دانشگاه رازی است که همراه ایشان جناب آقای مهندس یونس عباسی طراح و ناظر این پروژه ، اطلاعات لازم را به دانشجویان ارایه دادند و دانشجویان تمامی نکات اجرایی و فنی را که در کلاس های درسی فراگرفتند را به عینه مشاهده نمودند و سوالات خود را از استاد راهنما پرسیده و همچنین با شرایط کارگاهی آشنا شدند.


مهندسی عمران
دوشنبه , 22 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
بازدید از پروژه عمرانی درون دانشگاهی دانشگاه رازی
باتوجه به نیاز دانشجویان رشته مهندسی عمران به بازدید های میدانی از پروژه های در دست ساخت ، انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه رازی برآن شد که بازدیدی از پروژه هایی که در دانشگاه در دست احداث اند را برگزار نماید .لذا باتوجه به جلساتی که انجمن با رییس محترم دفتر فنی دانشگاه رازی برگزار کرد، جناب آقای دکتر "جهانگیر خزایی" موافقت خود را جهت تسهیل برگزاری این بازدید ها از پروژه های درون دانشگاهی اعلام نمودند و موافقت کردند که شخصا به عنوان استادراهنما به همراه دانشجویان دراین بازدیدها حضور یابند که یکی از این بازدید ها، بازدید از سازه های بتن آرمه دردست احداث خوابگاه اشرفی دانشگاه رازی است که همراه ایشان جناب آقای مهندس یونس عباسی طراح و ناظر این پروژه ، اطلاعات لازم را به دانشجویان ارایه دادند و دانشجویان تمامی نکات اجرایی و فنی را که در کلاس های درسی فراگرفتند را به عینه مشاهده نمودند و سوالات خود را از استاد راهنما پرسیده و همچنین با شرایط کارگاهی آشنا شدند.


مهندسی عمران
دوشنبه , 15 مهر 1398
اميرمحمد والامنش
برگزاری کارگاه مقاله نویسی
محورهای این برنامه آشنایی دانشجویان با شیوه های نوشتن و نگارش مقالات جهت ارسال به مجلات ISC و ISI ، شیوه های نوشتن مقالات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی به صورت کاربردی از انتخاب موضوع تا ارسال و چاپ آن و همچنین ارایه لیست تمام نشریات معتبر و بحث سرقت ادبی و ... بوده که به تفصیل در کارگاه مورخ 15 مهر 1398 به مدت 4 ساعت توسط جناب آقای دکتر"عیسی ابتهاج" تدریس شد، ایشان دارای بیش از 70 مقاله ISI ، پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های 1392 و 1396 هستند و پایان نامه ایشان در سال های 1393 و 1394 و 1395 به عنوان پایان نامه برتر کشوری شناخته شده است.