افسانه نوري
شورای مرکزی

كوثر عزيزي
شورای مرکزی

هادي كياني نژاد
شورای مرکزی

ماندانا اژند
شورای مرکزی

جميل نوخاصي
دبیر

Shillin Taak
شورای مرکزیکشاورزی و کارآفرینی
ﺳﻪشنبه , 22 مهر 1399
جميل نوخاصي
کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت)
به همت انجمن علمی کشاورزی و کارآفرینی دانشگاه رازی و با همکاری انجمن های علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، گیاهپزشکی، ترویج و آموزش کشاورزی، مهندسی آب و مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه رازی، شاخه دانشجویی انجمن علمی بذر ایران و انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه ارومیه و دانشگاه ملایر کارگاه آموزشی و مهارتی کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت) با تدریس جناب آقای یاسین نوروزی دانشجوی دکتری زراعت به مدت 12 ساعت در تاریخ های 22 و 23 مهرماه برگزار گردید. در این کارگاه مطالب زیر شامل: 1- تاریخچه کشت زعفران به روش گلخانه ی 2- آماده سازی پیازها جهت کاشت 3- آماده سازی سالن کاشت 4- مراقبت های فصل رشد داخل گلخانه 5- نحوه برداشت گل 6- نحوه بازگشت پیازها به داخل زمین و برآورد هزینه کاشت بصورت تئوری و عملی آموزش داده شد. در پایان این کارگاه به فراگیران از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی گواهی معتبر شرکت در دوره آموزشی اعطا گردید.


کشاورزی و کارآفرینی
دوشنبه , 02 دی 1398
جميل نوخاصي
کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران
به همت انجمن علمی کشاورزی و کارآفرینی و با همکاری جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارگاه اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران با تدریس جناب آقای یاسین نوروزی دانشجوی دکتری زراعت در تاریخ 2 دیماه 98 با حضور 17 نفر از شرکت کنندگان برگزار گردید. در ابتدا مدرس کارگاه به معرفی و اهمیت اقتصادی گیاه زعفران در ایران و جهان پرداختند. ایشان در ادامه مباحث اصولی و علمی کاشت داشت و برداشت زعفران شامل، آماده سازی زمین، انتخاب بذر مناسب، عملیات وجین، کودپاشی، آبیاری، برداشت و بسته بندی زعفران را به فراگیران دوره آموزش دادند. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی داده شد.