فاطمه فتاحي
شورای مرکزی

فروزان مرزباني
شورای مرکزی

سپيده بستامي
شورای مرکزی

ثريا حسيني مهر
شورای مرکزی

فرهاد نصيريان
دبیر

کارگاه روزنامه نگاری
کارگاه روزنامه نگاری دکنر بنی اشراف
نشست تنوع فرهنگی و نسبت ان با توسعه در استان کرمانشاه
نشست تنوع فرهنگی و...
نشست خاورمیانه و بحران های جدی 99/07/19


علوم سیاسی
دوشنبه , 11 آذر 1398
سجاد شيرمحمدي
کارگاه روزنامه نگاری
کارگاه روزنامه نگاری دو چهار جلسه توسط دکتر سید امیر حسین بنی اشراف دکتری جامعه شناسی سیاسی و روزنامه نگار تدریس شد.در این کارگاه دانشجویان با نحوه گزارش نویسی ،طراحی سایت خبری ،اشنایی با نحوه اخذ مجوز روزنامه آشنا شدتد،و در آخر نیز برا دانشجویان گواهی صادر می شود.


علوم سیاسی
چهارشنبه , 13 آذر 1398
سجاد شيرمحمدي
نخستین پیش نشست سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران
🔺برگزاري پيش همايش سيزدهم ؛ در دانشگاه رازي كرمانشاه . در اين همايش كه صبح روز چهارشنبه ١٣ آذرماه و با مشاركت انجمن علوم سياسي ايران / انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه رازي تشكيل شد ، دو پنل برگزار گرديد . 🔺در پنل نخست بعد از خوش آمدگويي رييس دانشكده علوم اجتماعی ، دكتر قدرت احمديان ريشه ها و روال هاي نظري توسعه و نسبت آن با هويت را تشريح و سپس دبير علمي همايش سيزدهم ( دكتر قدير نصري ) و دكتر بهشتي نيا در باب ساز و كار توسعه و وحوه هويتي آن ارايه مطلب نمودند. 🔺پنل دوم با مديريت دكتر مختار نوري ( مدير امور استانها در همايش سيزهم ) و ارايه دكتر علي اشرف نظري ( عضو كميته علمي همايش از دانشگاه تهران ) و دكتر دانش نيا ( عضو علمي دانشگاه رازي به آسيب شناسي توسعه و ضرورت تامل در رويه هاي جاافتاده پرداختند. 🔺اين جلسه چهار ساعته ، با پرسش و پاسخ دانشجويان و استادان حاضر در نشست به پايان رسيد.