فاطمه اخلاق پور
شورای مرکزی

زهره حيدري
شورای مرکزی

الهام رستمي اقدم
دبیر

صبا كيانپور
شورای مرکزی

پوريا عزيزي
شورای مرکزیعلوم دامی
پنجشنبه , 28 آذر 1398
رضا جمال پور
آموزش علمی وعملی بورس
به همت انجمن علمی علوم دامی درراستای افزایش سطح علمی کلیه دانشجویان پردیس کشاورزی کلاس آموزش علمی وعملی بورس درسالن سمینار دانشکده کشاورزی برگذار شدکه درطی این دوره برای کلیه شرکت کنندگان کدبورسی دریافت شدودرخواست برای گواهی این دوره صادرشده است.لازم به ذکراست که کلیه شرکت کنندگان بامبانی اولیه بورس آشناشده وجزوات چاپی هم برای بهبودآموزش به آنها تقدیم گشت .