زهرا خانه باد
دبیر

اريا اسمعيلي
شورای مرکزی

مبينا كرمي ارگنه
شورای مرکزی

پرنيان ازادي فرد
شورای مرکزی

پريا صفري
شورای مرکزی

اولین نشست دانشجویی
دومین نشست دانشجویی
سومین نشست دانشجویی
چهارمین نشست دانشجویی
پنجمین نشست دانشجویی
پنجمین نشست دانشجویی تاریخ 97/08/01 روز سه شنبه
ششمین نشست دانشجویی


زیست شناسی
شنبه , 06 اردیبهشت 1399
محمد ميري
ساخت اینفوگرافی برای ویروس جدید کرونا (نسخه دوم)
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی با همکاری گروه زیست شناسی دانشگاه رازی به منظور استفاده از ظرفیت علمی جامعۀ دانشگاهی اقدام به تهیه سلسله ویدئوهای اینفوگرافی به منظور افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به ویروس کرونا و جنبه های علمی مرتبط با آن نموده است.


زیست شناسی
دوشنبه , 01 اردیبهشت 1399
محمد ميري
ساخت اینفوگرافی برای ویروس جدید کرونا
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی با همکاری گروه زیست شناسی دانشگاه رازی به منظور استفاده از ظرفیت علمی جامعۀ دانشگاهی اقدام به تهیه سلسله ویدئوهای اینفوگرافی به منظور افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به ویروس کرونا و جنبه های علمی مرتبط با آن نموده است.


زیست شناسی
شنبه , 03 اسفند 1398
محمد ميري
دوره آموزشی مقدماتی بافت شناسی و اصول رنگ آمیزی بافت های جانوری
تئوری شنبه ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد و عملی هم مواد آزمایشگاهی خریداری شده و در دوشنبه تایم ناهار ایام باز بودن دانشگاه برگزار میشود


زیست شناسی
شنبه , 03 اسفند 1398
محمد ميري
کارگاه آموزشی زبان تخصصی ویژه دانشجویان زیست شناسی
شنبه ها تایم ناهار


زیست شناسی
دوشنبه , 18 آذر 1398
محمد ميري
دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران
کلاس تئوری در دوهفته دوشنبه ها ۱۰ الی ۱۴ و یک جلسه عملی چهار ساعته به عنوان بازدید برگزار گردید.


زیست شناسی
ﺳﻪشنبه , 26 آذر 1398
محمد ميري
کارگاه آموزشی کشت سلول
کلاس تئوری در روز سه شنبه در دو ساعت و کلاس عملی در روز پنج شنبه در سه ساعت برگزار شد.


زیست شناسی
چهارشنبه , 27 آذر 1398
محمد ميري
دوره آموزشی جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
کلاس تئوری درروز چهارشنبه در دوساعت و کارگاه عملی در روز پنج شنبه در سه ساعت برگزار شد.