زينب يوسف وندي
شورای مرکزی

سارا بابلي بهمئي
شورای مرکزی

نازنين بساطي كاروانه
شورای مرکزی

نيما تركمن
دبیر

سجاد كلهري
شورای مرکزیحقوق
دوشنبه , 13 آبان 1398
حسين حمزه لويي
بررسی چالشهای پیش روی رشته حقوق
در این نشست دوتن از اساتید گروه حقوق به بررسی آینده ی شغلی و تحصیبی رشته پرداختند