شقايق مرادي
علی البدل

زهرا سبزواري خشكرودي
شورای مرکزی

مريم جلالي نژاد
صاحب امتیاز

محمد كلامي
صاحب امتیاز

فرشته يزداني
دبیر

ايمان قنبري اقدم
علی البدل

نشست روز جهانی زبان عربی
سخنرانی دکتر جهانگیر امیری در نشست روز جهانی زبان عربی۱۳۹۸/۹/۲۷


ادبیات عرب
چهارشنبه , 27 آذر 1398
زهرا سبزواري خشكرودي
نشست بزرگ داشت روز جهانی زبان عربی
برگزاری نشست روز جهانی زبان عربی در دانشکده ادبیات ضمن معرفی این رشته و بازار کار این زبان برای دانشجویان و علاقمندان این زبان.سخنرانی مدیرگروه زبان ادبیات عرب و اساتید این گروه برای حاضرین در این نشست