جامعه اسلامی دانشجویان
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
انجمن فرهنگ و سیاست
بسیج دانشجویی

شعرو ادب
هنرهای تجسمی
امیداجتماعی
هلال احمر
مطالعات فرهنگی
فیلم و عکس
همیاران سلامت
شورای هماهنگی کانون ها
گردشگری و ایران شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی
ادبیات عرب
انجمن تولید و ژنتیک گیاهی
بازاریابی
جامعه شناسی
جغرافیا
کشاورزی دانشکده سنقر
روانشناسی سلامت
زیست شناسی
ژئومکانیک نفت
ژئوتکنیک عمران
علم اطلاعات
علوم اقتصادی
مدیریت ورزشی
علوم دامی
علوم درمانگاهی دامپزشکی
علوم زیستی ورزشی
علوم سیاسی
کشاورزی و کارآفرینی
گیاهپزشکی
مکانیک بیوسیستم
منابع طبیعی
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی برق
مهندسی سازه
مهندسی عمران
مهندسی کامپیوتر
مهندسی معماری
مهندسی مکانیک
نخبگان دانشگاه رازی
مدیریت مالی جوانرود
علوم کامپیوتر
مخابرات
باستان شناسی
مهندسی پزشکی
کسب و کار الکترونیک
هیدرولیک و هیدرولوژی
مهندسی زلزله
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مهندسی آب
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
علوم پایه دامپزشکی
مهندسی نساجی
فیزیولوژی ورزشی
مکاترونیک

صنعت ساختمان
همای رنج
مسیر آرامش
قند و پند
دکتر سلام
عرش و فرش
کانون کارآفرینان
سروآزادی
مغز وشناخت
امید روشن
خاک دانه
فرهنگ دانشجو
کاغذ اخبار
دیالکتیک
مبتکران دام وطیور
روانشناسی سلامت
مسیرسبز
دیده بان
به رنگ علم
ربورازی
دیپلمات
توربوشارژ
افق روشن
مکانیکا
گذرگاه ذهن
توسعه پایدار
the scholarly paper
دامپزشکان
علم ورزش تندرستی
آفتابگردان
سیلیکون
متا فیزیک
چرخ دنده
جهاد علمی
عدالت اسلامی
ژئو مکانیک نفت
صفر و یک
ژئو تکنیک
کار آفرینان
مهر و ماه
ترنم مهر
یار مهربان
ریخته گر
سازه سبز
کرمانشاه آنلاین
کاتالیزور
بَتَنیک
هنرمندان
زن امروز
آینده بهتر
زیست شناس
طلایه داران
خانه پایدار
کیمیا گر
اسب بخار
متالورژ
جغرافیا و آمایش سرزمین
جهش استارتاپی
سعید عقل
علوم اعصاب
عصر ظهور
آرمان دانشجو
کرماشان
نامه فرهنگ رازی