نتیجۀ نهایی انتخابات شورای مرکزی کانون امید اجتماعی که در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ به صورت مجازی در سامانۀ جامع امورفرهنگی دانشگاه رازی برگزار شد، اعلام گردید.
توسط انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا روز دوشنبه 1399/7/28 ساعت 10 الی 12 در فضای اسکای روم برگزار شد.
دانشجویان راه یافته به مرحله سراسری این دوره از جشنواره در بخش معارفی می بایست در بازه زمانی ۴ الی ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ نسبت به تایید صحت مشخصات و نام کاربری خود اطمینان حاصل کنند.
چهارمین جلسۀ کمیته با طرح موضوع انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در تاریخ ۹۹/۷/۱۶ و با حضور اکثریت اعضاء آغاز گردید.
نتیجۀ اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون امید اجتماعی که در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ از ساعت ۸ الی ۱۴ در سامانه جامع امورفرهنگی دانشگاه رازی برگزار شد به شرح ذیل اعلام می شود.
خبر درگذشت سلطان آواز ایران زمین، استاد محمّدرضا شجریان، قاطبۀ ایرانیان فرهنگ دوست را متأثر و متألم نمود.
آری نباید از «آزادی‌» ترسید و از «مناظره‌» گریخت‌ و «نقد و انتقاد» را به‌ کالای‌ قاچاق‌ و یا امری‌ تشریفاتی‌، تبدیل‌ کرد.
با توجه به تمرکز مسئولین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در حرکت دانشگاه به سمت جامعه‌محوری و کارآفرینی و نیز برجسته شدن مسئولیت اجتماعی دانشگاه ...
آقای دکتر اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی به طور مشخص بر بازخوانی انتظار شهدا از همۀ مردم از جمله دانشگاهیان و ادامۀ راه آنان تأکید نمودند که این راه جز با کار جهادی، دانش بنیادی امور، فعالیت در مسیر استقلال همه جانبه و مواردی از این دست حاصل نمی شود.
این کارگاه در روزهای پنج­شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ به مدت ۱۴ ساعت در سامانه LMS برگزار شد