ساختمان مسجد دانشگاه رازی و حضور رهبر انقلاب در دانشگاه
سال 1398؛ سال رونق تولید
فرهنگ باید فرهنگ اسلامی باشد.
شهدای دانشجوی دانشگاه رازی
فراخوان نهمین جشنواره امید

زیست شناسی
شنبه , 03 اسفند 1398
محمد ميري
کارگاه آموزشی زبان تخصصی ویژه دانشجویان زیست شناسی
شنبه ها تایم ناهار


زیست شناسی
شنبه , 03 اسفند 1398
محمد ميري
دوره آموزشی مقدماتی بافت شناسی و اصول رنگ آمیزی بافت های جانوری
تئوری شنبه ۱۰ تا ۱۲ برگزار شد و عملی هم مواد آزمایشگاهی خریداری شده و در دوشنبه تایم ناهار ایام باز بودن دانشگاه برگزار میشود


مکانیک بیوسیستم
پنجشنبه , 01 اسفند 1398
عليرضا درخشي
کارگاه آشنایی و راه اندازی سامانه های خورشیدی
با توجه به محدود بدون سوخت های فسیلی و آلودگی های قابل توجه ای که در اثر استفاده از این سوخت ها ایجاد می شود امروزه استفاده از انرژی هایی که آلودگی کمتر و بازده بیشتری دارند مورد توجه قرار گرفته است که انرژی های تجدید پذیر از این نوع انرژی بوده و انرژی خورشیدی یکی از انرژی های تجدید پذیری است که آلودگی کمتری داشته و از همه مهم تر با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ما ، که دارای ایده آل ترین شرایط برای نصب نیروگاه های خورشیدی و استفاده از انرژی خورشیدی می باشد بر اهمیت این موضوع می افزاید. تعریف م ...


مدیریت و کارآفرینی
شنبه , 26 بهمن 1398
محمدحسين فتاح پور
کارگاه کارآفرینی درحوزه علوم انسانی
دکترسهراب دل انگیزان در این کارگاه به ضرورت توجه به رشته های علوم انسانی وپیوند آن ها با رشته های علوم اجتماعی تأکیدداشتند ودر مورد منتورینگ وتسهیل گری مزالب مهمی را ایراد فرمودند.این کار با خانم رحمانی دانشجوی دکتری رشته ادبیات فارسی به طور گزینشی انجام ودوشنبه های هرهفته در طبقه فوقانی کتابخانه دانشگاه منعقد می باشد.لازم به ذکر است که واحد فناور سی نما ادبیات از شرکت های دانش بنیان مستقر در د انشکده علوم اجتماعی دانشکاه نیز با نفرات خود در جلسه حاضر بودند.تعداد نفرات کارگاه هر هفته حداکثر10نفر ...


موردی برای ثبت نام وجود ندارد